Programi za djecu

SLIKANJE (od 4 do 7 godina)

Svako dijete posjeduje veliki kreativni potencijal i prirodnu potrebu da ga ispolji, jako je važno omogućiti mu okruženje u kome će biti slobodno da tu kreativnost ispoljava i razvija. Slikarkse radionice u Izrazu su osmišljene tako da pruže djecu priliku da u toplom i prijateljskom okruženju uče i razvijaju svoju kreativnost. Radionice se održavaju jednom sedmično, u trajanju od dva sata. Na radionicama će djeca da upoznaju djela istaknutih slikara, njihove omiljene tehnike, imaće priliku da se oprobaju u različitim tehnikama i tako pronađu način izražavanja koji im najviše prija. Program će biti prilagođen senzibilitetu i interesima svakog pojedinačnog djeteta. Jednom mjesečno djeca rade na zajedničkom projektu, te na taj način kroz kreativnost usavršavaju i svoje socijalne vještine. 

Radionice vodi Danica Bijelić, slikarka, sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa djecom i mnogo kreativne i pozitivne energije za projekte koji nas očekuju! Željno očekujemo drugare da nam se pridruže u našoj novoj, kreativnoj avanturi.

UČIONICA-IGRAONICA za velike drugare (od 4 do 6 godina)

Za djecu je igra najvažnija. Kroz igru se uči o svijetu, sebi i socijalnim odnosima, kroz igru se upoznaju i stvaraju drugarstva, kroz igru se rješavaju problemi… U Učionici-igraonici igra je način da Vaše dijete razvije socijalne vještine, unaprijedi koncentraciju i samostalnost, upozna slovaricu i zanimljivosti iz svijeta koji ga okružuje, ali i stekne nove drugare i uživa u zanimljivim aktivnostima!

UČIONICA-IGRAONICA za male drugare (od 3 do 5 godina)

Djeca kroz igru i zanimljive aktivnosti razvijaju socijalne vještine, uče da se uklapaju u kolektiv, razvijaju grafomotoričke i jezičke sposobnosti, razvijaju samostalnost i samopouzdanje. Sa djecom rade iskusni vaspitači i psiholozi, a program je prilagođen individualnim potrebama svakog djeteta. U program je uključeno i učenje stranog jezika. Roditelji dobijaju izvjestaj o napretku djeteta i savjete kako podstaci razvoj u krugu porodice

ENGLESKI i FRANCUSKI ZA PREDŠKOLCE (od 3 do 6 godina)

Cilj programa je uvođenje djece u učenje engleskog i francuskog od 3 godine. Naš cilj je da stvorimo pozitivno okruženje u kojem djeca imaju povjerenje da se izraze, da zavole učenje jezika i da uživaju komunicirajući na drugom jeziku. Kroz igru, ples i zabavu djeca usvajaju nove glasove, korsite jednostavne strukture i uče osnove komunikacije.

SAMOPOUZDANJE ZA NAJMLAĐE (od 5 do 7) i (od 8 do 12 godina)

Samopouzdanje je osnovni faktor u izgradnji socijalnog i emocionalnog zadovoljstva. Dijete koje ima adekvatno samopouzdanje ima znatno veće preduslove da ostvari svoj puni potencijal i stvori uspješne odnose sa drugim ljudima od djeteta koje je nesigurno u sebe. Ukoliko vaše dijete ne vjeruje u svoje sposobnosti i ne cijeni svoja postignuća, ili pak lako odustaje i ne dostiže svoje potencijale, ovo je pravi program za njega. Možda baš vaše dijete postiže dobre rezultate, ali je u stalnom strahu od neuspjeha. Ovaj program mu može pomoći.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA (od 7 do 14 godina)

Program emocionalne pismenosti će pomoći vašem djetetu da prepozna, imenuje, razumije svoja osjećanja, da vlada njima i na adekvatan način ih ispoljava. Ove vještine doprinose boljem učenju, ponašanju i postignuću. Pored toga emocionalna pismenost će pružiti djetetu mogućnost da razvija i primjenjuje strategije koje će umanjiti potrebu za agresivnim ponašanjem, povlačenjem i umanjiti stres kod djece.

KAKO NAUČITI DA UČITE? (od 8 do 16 godina)

Ako ti se čini da se u školi mučiš, da učiš više nego što bi trebalo, a da rezlultati to i dalje ne pokazuju ovo je pravi program za tebe.
Ako si u srednjoj školi i osjećaš se preplavljen količinom gradiva ovaj program je za tebe. DSC02314
Ako imaš loše ocjene, nije stvar u tvojoj pameti, nego koliko pametno učiš.
Ovaj program je namjenjen svima onima koji žele da uče manje, ili postižu bolje rezultate ili i jedno i drugo.

KREATIVNE RADIONICE (od 6 do 14 godina) 

Cilj naše radionice je da promijeni svakodnevnicu i podstakne kreativnost. Uz mnogobrojne lijepe trenutke, učimo da kreiramo unikatne radove i da usavršavamo umjetničke vještine. Sa nama nađite svoj kreativni kutak koji će biti izvor pozitivne energije i novih ideja.

 

Advertisements